gozdne čarovnije

Vrednote

Programi se odvijajo v naravnem okolju, kjer spodbujamo interakcijo z naravnimi materiali in empatijo do okolja. Naravno okolje spodbuja k razvoju pozitivnega odnosa do sebe, spoštovanju vseh živih bitij in radovednosti do okolja, kjer bivamo, ter pripomore k čustvenemu, socialnemu, telesnemu in intelektualnemu napredku.

 

Napredek in razvoj posameznika pri Gozdnih dogodivščinah temeljita na procesu in izkustvih preko naravne igre, ne samo na ciljih. Razvijati želimo skupne vrednote: veselje, vznemirljivo življenje, solidarnost, razumevanje drugačnosti, strpnost, pozitivno samopodobo, prijateljstvo, neodvisnost, prilagodljivost, odnos do telesa in zdravja ter svobodo v trenutku tu in zdaj.

Poslanstvo

Poslanstvo Gozdnih čarovnij je:

 * Podpora in pomoč osebam, ki želijo izkusiti več svobode v danem trenutku življenja, se povezati z naravo, jo razumeti in sobivati z njo, biti samostojni, ciljno usmerjeni v življenje z naravo ter v svet vračati dobroto, zaupanje in navdušenje.

 * Predajati znanja otrokom in mladostnikom ter jim omogočiti, da vedoželjno odkrivajo svet narave, razvijajo svoj radovedni notranji jaz in se preko izkustev učijo pozitivnega odnosa do okolja.

 * Omogočiti vsakemu udeležencu, da se počuti sprejet in zmore napredovati na sebi lasten način.

Vizija

  • Približati želimo gozdne dogodivščine posameznikom, družinam in skupinam kot interakcijo med izvajalcem in udeleženci s pomočjo opazovanja, medsebojnega sodelovanja, komunikacije, refleksije, ustvarjalnega mišljenja in spoštovanja posameznikov v skupini.
  • Naša vizija je povezovanje z ljudmi, kraji in okoljem, ki imajo enake vrednote, kot jih ima društvo Gozdne čarovnije. Gozdno pedagogiko želimo približati učiteljem, staršem in ljubiteljem narave preko družbenega in okoljskega vidika za trajnostni razvoj družbe.
  • Kreativno razmišljanje nas vodi tudi v smeri povezovanja in sodelovanja z mednarodnimi gozdnimi šolami po Evropi, deljenja izkušenj preko aktivnosti v različnih državah ter ustvarjanja osebnih doživetij in delavnic skupinskega povezovanja.
  • Doseči želimo tudi osebe z manj priložnostmi in jim ponuditi prostor, kjer bodo razvijali svoje čustvene in socialne veščine, ki jim bodo prišle prav tudi v odrasli dobi. V nadaljnjem razvoju društva načrtujemo, da osebam s posebnimi potrebami ponudimo tudi programe z izleti, mednarodne gozdne izmenjave in izkustveno dopustovanje v tujini.